Odvetnica Špela Pavšič

KLJUČNI DELČEK VAŠE PRAVNE SESTAVLJANKE

vedno na vaši strani

Kdo je Špela Pavšič

Odvetnica Špela Pavšič

Leta 2006 sem na Pravni fakulteti v Ljubljani diplomirala z odliko (cum laude).

Svoje delovne izkušnje sem vseskozi pridobivala v odvetništvu, kot odvetniška pripravnica in odvetniška kandidatka.

Leta 2010 sem opravila Pravniški državni izpit.

Leta 2015 sem se podala na samostojno odvetniško pot.

Pri svojem delu se držim načela, da mora odvetnik dobro poznati svojo stranko, njene cilje in želje, saj ji lahko šele potem ustrezno, kvalitetno in dolgoročno vzdržno svetuje in varuje ter zastopa njene interese.

Sem ponosna članica BNI Slovenija. S svojim timom sodelavcev v skupini BNI Tivoli skupaj iščemo nove možnosti, priložnosti in izmenjujemo izkušnje ter znanje.  

 

Gospodarsko pravo

Gospodarske družbe potrebujejo strokovno pravno pomoč na mnogih področjih svojega poslovanja. Kot odvetnica z bogatimi izkušnjami s področja gospodarstva vam lahko svetujem pri ustanavljanju, vodenju in poslovanju gospodarskih družb, da bo vaše poslovanje uspešno in v skladu s predpisi.

Pravo intelektualne lastnine

Svetujemo in pomagamo vam na področju avtorske pravice in sorodnih pravic, pravic industrijske lastnine ter pri varstvu pravic in uveljavljanju kršitev.

Izterjava dolgov

Potrebujete pravno pomoč v zvezi z izterjavo dolgov? Pomagamo vam tako v izvršilnih postopkih, kot tudi pri vseh pravnih postopkih v zvezi s stečajnimi postopki in postopki prisilne poravnave.

Izvršilno pravo

Insolvenčno pravo (prisilna poravnava in stečaj)

Delovno pravo

Na področju delovnega prava zastopamo tako delavce kot delodajalce v sodnih in izvensodnih postopkih. Izogibamo se nepotrebnim sodnim sporom, saj gre za zelo občutljivo področje.

Civilno pravo

Tudi v pravnih poslih med zasebniki se pogosto pojavijo situacije, kjer je potrebna pomoč pravnih strokovnjakov za zagotovitev in varstvo posameznikovih osebnih in premoženjskih pravic.

Obligacijsko pravo

Dedno pravo

Odškodninsko pravo

Stvarno pravo ter nepremičninsko pravo

Kaznovalno pravo

Na področju kaznovalnega prava se ukvarjamo s kazenskim pravom ter s prekrškovnim pravom, kjer nasproti posameznika stoji država z vsem svojim represivnim aparatom, zato je pomoč odvetnika še kako priporočljiva.

Kazensko pravo

Prekrškovno pravo

Kontakt

Naša odvetniška pisarna se nahaja v Poslovni stavbi LESNINA, PARMOVA ulica 53, Ljubljana, 2. nadstropje.

V stik z nami lahko stopite na spodnjih kontaktnih telefonskih številkah in telefaks številki ter elektronskem naslovu.

Telefon

+386 820 52 968

Telefaks

+386 820 52 969

Eletronska pošta

Odvetnica Špela Pavšič
Scroll to Top